คู่มือการใช้งาน, การจัดการด้านข้างเว็บไซต์ (Side), การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Widget ชิ้นสินค้า

Widget ชิ้นสินค้า (Product Item Box) คือกล่องที่แสดงรายการสินค้าที่ลูกค้าได้ตั้งค่าการแสดงผลไว้ สินค้าที่จะแสดงผลนั้นประกอบไปด้วย รูปภาพสินค้า, ชื่อสินค้า, ราคาสินค้าที่ด้านข้างเว็บไซต์ และสามารถกดลิงค์ไปที่สินค้าชิ้นนั้นๆ ได้ เจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้าไปตั้งค่าการแสดงผลของ Widget ชิ้นสินค้าได้จากส่วนนี้

วิธีการจัดการ Widget ชิ้นสินค้า

ต้องทำการเปิดใช้งานกล่องชิ้นสินค้า (Product Item Box) ก่อน ดังนี้

1. ไปที่ Design

2. ไปที่ Side

3. ไปที่ Widget

4. หา Widget ที่ชื่อว่า Product Item Box กด On เพื่อเปิดใช้งานกล่องชิ้นสินค้า

sideWidgetPI_01

5. เมื่อเปิดที่เมนูด้านข้างแล้วจะมีกล่องชิ้นสินค้า (Product Item Box) ปรากฎมาที่ด้านข้างของเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับแต่งรูปแบบของกล่องชิ้นสินค้าได้

sideWidgetPI_02

6. กล่องชิ้นสินค้า (Product Item Box) สามารถแบ่งการจัดการออกเป็น 2 คำสั่งดังนี้

 Manage สำหรับตั้งค่าการแสดงผลกล่องชิ้นสินค้า

Close สำหรับปิดกล่องชิ้นสินค้า

sideWidgetPI_03

 

การตั้งค่ากล่องชิ้นสินค้า

เจ้าของเว็บไซต์สามารถตั้งค่าการแสดงผลชิ้นสินค้าที่ด้านข้างเว็บไซต์ได้ 2 ทางคือ การกดที่ Style ที่อยู่ในเมนูหลักหรือกดที่ Widget Product Item Box ที่แสดงอยู่เหนือกล่องชิ้นสินค้า แล้วเลือกเมนูย่อย Manage เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าต่าง Product Item Box โดยจะสามารถจัดการกล่องชิ้นสินค้าแบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้

1. Manage ใช้สำหรับตั้งค่าการแสดงชิ้นสินค้าที่กล่องชิ้นสินค้า สามารถเลือกการตั้งค่าได้ 2 รูปแบบดังนี้

A. Auto คือการแสดงชิ้นสินค้าจากการดึงข้อมูลออกจากระบบโดยอัตโนมัติตามที่มีการตั้งค่าไว้

sideWidgetPI_04

B. Custom คือการแสดงชิ้นสินค้าที่มาจากการเลือกชิ้นสินค้าของเจ้าของเว็บไซต์ เพื่อให้แสดงผลที่กล่องชิ้นสินค้า มีการแสดงผลเป็น 2 ส่วนได้แก่

I. ส่วนของการแสดงรายชื่อชิ้นสินค้าตามหมวดหมู่ที่มีการเลือกให้แสดงผล เจ้าของเว็บไซต์สามารถกดที่ Select All เพื่อเป็นการเลือกสินค้าทั้งหมดในหมวดมาแสดง หรือกดที่ชิ้นสินค้าเพื่อเลือกนำมาแสดง

II. หากชิ้นสินค้าชิ้นไหนถูกเลือกแล้วจะมาปรากฎที่ส่วนนี้ โดยลูกค้าสามารถกด Remove All เพื่อลบสินค้าทั้งหมดที่เคยเลือกให้แสดงผล หริอกดที่ชิ้นสินค้าเพื่อยกเลิกการแสดงผลชิ้นสินค้านั้นๆ

sideWidgetPI_05

2. Title ใช้สำหรับกรอกข้อความที่เป็นหัวข้อของกล่องชิ้นสินค้า

sideWidgetPI_06