ตั้งค่า Keywords สำหรับเว็บไซต์ ได้อย่างไร?

Q: ตั้งค่า Keywords สำหรับเว็บไซต์ ได้อย่างไร ?

Keywords คือ ข้อความที่ผู้คนใช้ในการค้นหาสิ่งที่ต้องการผ่านเครื่องมือค้นหา หรือ Search Engine เช่น Google เป็นต้น

1. มาที่ Electronic Marketing
2. เลือก SEO
3. ใส่ข้อความ คำค้นหาเว็บไซต์ของคุณใน Google (Keyword) เช่น หากคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารปลา ใส่ Keyword ดังนี้ “อาหารปลา” หรือ “อาหารปลายี่ห้อ xxx” เป็นต้น
4. เสร็จแล้วกด บันทึก ครับ

Keywords

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม
website : https://www.makewebeasy.com
โทร : 02 217 7999
Line : @makewebeasy
Facebook : facebook.com/makewebeasy
Twitter : twitter.com/makewebeasy
Instagram : instagram.com/makewebeasy

Related Post

Comments

comments