MakeWebEasy News, Feature Update
MakeWebEasy News, Feature Update

Feature Update ประจำสัปดาห์ 10/05/2560

ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ

ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม  .. 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

Version 3.61.216 (10/05/2560)

ปรับปรุงและแก้ไข  Feature เพิ่มเติม

 • Promotion ปรับปรุงให้ระบบสามารถ Export ข้อมูลโปรโมชั่นเป็นไฟล์ Excel ได้
 • Orders  เพิ่มระบบสถานะของรายการสั่งซื้อ “รอการจัดส่ง”
 • Text Editor แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย
 • Maintenance Page แก้ไขปัญหาสีพื้นหลังไม่แสดงผล
 • BackOffice แก้ไขปัญหาไม่แสดงพื้นที่ที่ถูกใช้ไปในหน้า Back Office

อยู่ในระหว่างพัฒนา

 • SSL พัฒนาให้เว็บไซต์ของลูกค้ารองรับ HTTPS
 • Single Page พัฒนาระบบเว็บไซต์แบบหน้าเดียว (Single Page website)
 • Menu Management พัฒนาระบบจัดการเมนูใหม่ให้สามารถจัดการเมนูแยกกับระบบเพจได้
 • Back Offcice menu พัฒนาระบบกรุ๊ปเมนูในระบบหลังบ้านให้ใช้งานง่ายขึ้น

แผนพัฒนาต่อไป

 • Image Resize ปรับปรุงระบบรูปภาพให้ดีขึ้น
 • Orders พัฒนาให้ระบบจัดเรียง Orders สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น
 • Slide Advance Setting พัฒนาระบบสไลด์รูปแบบใหม่ ให้สามารถตั้งค่าการใช้งานได้มากขึ้น

 

ทางทีมพัฒนา MakeWebEasy ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะตั้งใจพัฒนาระบบนี้ต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป 

หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำสามารถส่งมาได้ตามช่องทางเหล่านี้

 

Related Post