MakeWebEasy News, Feature Update
MakeWebEasy News, Feature Update

Feature Update ประจำสัปดาห์ 21/06/2560

ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ

ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพุธ ที่ 21  มิถุนายน  .. 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

Version 3.64.227 (21/06/2560)

  • Event Calendar สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของกิจกรรมในระบบ Event Calendar ได้ เพื่อใช้แสดงถึงสถานะหรือความแตกต่างของประเภทกิจกรรม

(ตัวอย่างหน้าจอ เลือกสีของกิจกรรม)

(ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผลสีของกิจกรรม)

  • Cart สามารถเพิ่มข้อความอธิบายหมายเหตุเพิ่มเติมก่อนที่ลูกค้าจะทำการชำระเงินในหน้าตะกร้าสินค้าได้ โดยสามารถตั้งค่าข้อความได้ในเมนู E-Commerce -> Setting

(ตัวอย่างการแสดงผล ข้อความหมายเหตุในหน้าตะกร้าสินค้า)

 

  • เทมเพลตใหม่ Hotie เทมเพลตเว็บไซต์ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นระดับพรีเมี่ยม เหมาะกับธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการให้ข้อมูลร้านของคุณกับลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์

 

ปรับปรุงและแก้ไข  Feature เพิ่มเติม

  • Contact Us สามารถตั้งค่าปิดการแสดงผลของแผนที่ในหน้า Page Contact us ได้แล้ว

อยู่ในระหว่างพัฒนา

  • Single Page พัฒนาระบบเว็บไซต์แบบหน้าเดียว (Single Page website)
  • Menu Management พัฒนาระบบจัดการเมนูใหม่ให้สามารถจัดการเมนูแยกกับระบบเพจได้
  • Back Offcice menu พัฒนาระบบกรุ๊ปเมนูในระบบหลังบ้านให้ใช้งานง่ายขึ้น

แผนพัฒนาต่อไป

  • Image Resize ปรับปรุงระบบรูปภาพให้ดีขึ้น
  • Slide Advance Setting พัฒนาระบบสไลด์รูปแบบใหม่ ให้สามารถตั้งค่าการใช้งานได้มากขึ้น

 

ทางทีมพัฒนา MakeWebEasy ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะตั้งใจพัฒนาระบบนี้ต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป 

หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำสามารถส่งมาได้ตามช่องทางเหล่านี้

 

Related Post