ไม่มีหมวดหมู่
ไม่มีหมวดหมู่

Feature Update ประจำสัปดาห์ 8/09/2560

ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ

ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน .. 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

Version 3.71.243 (8/09/2560)

  • เทมเพลตใหม่ IAM Skin care เทมเพลตระบบ Single Page  ออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางและความสวยความงาม ที่ต้องการแสดงข้อมูลสินค้าอย่างครบถ้วนในหน้าเดียว

 

ปรับปรุงและแก้ไข  Feature เพิ่มเติม

  • Content Related ปรับปรุงการแสดงบทความที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องยิ่งขึ้น
  • Content Type แก้ไขปัญหาการแสดงผลประเภทการติดต่อผิดพลาด
  • Omise Payment เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Omise Payment

อยู่ในระหว่างพัฒนา

  • Name Server เพิ่มระบบการจัดการโดเมนเนมในหน้า My Account
  • Slide Advance ปรับปรุงระบบ Slide Advance ให้ใช้งานได้ดีขึ้น
  • Site Map ปรับปรุงระบบ Site Map ของเว็บไซต์ลูกค้าให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น
  • Font Customize พัฒนาระบบ Font ให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถอัพโหลด Font ที่ต้องการใช้งานได้
  • 2C2P เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน 2C2P

แผนพัฒนาต่อไป

  • Back Office menu พัฒนาระบบกรุ๊ปเมนูในระบบหลังบ้านให้ใช้งานง่ายขึ้น

 

ทางทีมพัฒนา MakeWebEasy ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะตั้งใจพัฒนาระบบนี้ต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป 

หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำสามารถส่งมาได้ตามช่องทางเหล่านี้

 

Related Post