• FEATURE UPDATE ประจำสัปดาห์ 16/01/2562

  ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดัง […]
 • Feature Update ประจำสัปดาห์ 12/07/2560

  ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดด […]
 • Feature Update ประจำสัปดาห์ 22/9/2559

  ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพฤหัสบดี ที่ 22  กันยายน  พ.ศ. 2559 มีรายล […]
 • ติดต่อสะดวกขึ้น ด้วยฟอร์มติดต่อบนหน้าแรกเว็บไซต์

  เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วสำหรับลูกค้า/ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ที่ต้องการส่งข้อความถึงเจ้าของเว็บ ด้วยฟีเจอร์มาใหม่ ฟอร์มติดต่อบนหน้าแรกเว็บไซต์ ฟอร์มติดต่อบนหน้าแรกเว็บไซต์ จะเป็น widget หนึ่งที่อยู่บนหน้าแรกของเว็บ ซึ่งก็คือในส่วนของ Body นั่นเอง ต้องทำการเพิ่มBody widget เข้าไปใหม่ ให้ไปที่ Design  ระบบ […]
 • การตรวจสอบติดต่อเรา

  การตรวจสอบติดต่อเรา เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกกับลูกค้าในการติดต่อกับเจ้าของเว็บไซต์โดยตรง อาจจะเป็นการทิ้งคำถามไม่ว่าจะเป็นการแจ้งปัญหา ติดต่อธุระกับเจ้าของเว็บไซต์ หรือแสดงความสนใจในสินค้า เพื่อให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถติดต่อกลับไปได้ Related Post ระบบสินค้าตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยน การตั้ง […]