• Feature Update ประจำสัปดาห์ 4/01/2560

  ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพุธ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดัง […]
 • Feature Update ประจำสัปดาห์ 2/11/2559

  ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพุธ ที่ 2  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีรายละเอีย […]
 • Feature Update ประจำสัปดาห์ 29/9/2559

  ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพฤหัสบดี ที่ 29  กันยายน  พ.ศ. 2559 มีรายล […]
 • Feature Update ประจำสัปดาห์ 25/8/2559

  ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพฤหัสบดี ที่ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 มีรายล […]
 • Feature Update ประจำสัปดาห์ 17/8/2559

  ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพุธ ที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 มีรายละเอีย […]
 • Feature Update ประจำสัปดาห์ 18/5/2559

  ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพุธที่  18 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 มีรายละเอียด […]
 • การจัดการ Embed Code

  Embed Code ตือการนำ Source code จาก community ต่างๆ เข้ามาใส่ในเว็บไซต์ เพื่อให้มีการทำงานที่แตกต่างกันตามที่ community นั้นๆอนุญาตให้นำ Source code ออกมาใช้ เจ้าของเว็บไซต์สามารถนำ  Source code ต่างๆ มาฝังไว้ที่เว็บไซต์ได้ Related Post การตั้งค่าวิธีการชำระเงิน การตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบ Facebook ก […]
 • วิธีการใช้งาน Google Analytic

  Google Analytic คือตัวเก็บสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ เก็บพฤติกรรมของคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทำหน้าที่เป็นตัววัดสถิติ เชิงลึก ให้รายละเอียด ทำให้เรานำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและสร้างเว็บไซต์ที่แปรเปลี่ยนเป็นผลกำไรได้สูงกว่าเดิม Related Post การตรวจสอบการแจ้ง […]
 • วิธีการใช้งาน Facebook pixel

  Facebook pixel คือเครื่องมือตัวหนึ่งของ Facebook ที่จะช่วยทำให้คุณสามารถประเมินและวัดผลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านข้อมูลสถิติเชิงลึกที่เก็บได้จากหน้าที่ถูกติด pixel ทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับแต่งโฆษณาที่อยู่บน Facebook ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น Related Post ระบบสิ […]