• Feature Update ประจำสัปดาห์ 29/12/2558

    ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ ก่อนที่จะถึงเทศกาลปีใหม่ ทีมงานยังมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันอังคารที่ 29 ธ […]