• วิธีการจัดการ Widget tags

  Widget tags คือกล่องการแสดงผลที่ใช้แสดงคำยอดนิยม(Tags) ที่มีการใช้งานภายในเว็บไซต์ทั้งที่มาจากระบบสินค้า, ระบบข่าว/บทความ และระบบแกลเลอรี่ จะมีการแสดงผลเป็นคำคำไป โดยถ้าคำนั้นมีการใช้งานมากจะแสดงผลตัวใหญ่ที่สุด และจะลดหลั่นขนาดตัวอักษรลงตามปริมาณการใช้งานคำนั้นๆ แต่จะแสดงผลไม่เกิน 50 คำ Related Post […]
 • Feature Update ประจำสัปดาห์ 23/12/2558

  ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ ทีมงานจะมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีรายละเอี […]
 • Feature Update ประจำสัปดาห์ 17/12/2558

  ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ ทีมงานจะมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีราย […]
 • Feature Update ประจำสัปดาห์ 1/12/2558

  ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ ทีมงานจะมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบเป็นรายสัปดาห์นับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยเริ่มต้นกันที่สัปดาห์นี […]