การตกแต่งเว็บไซต์, การจัดการส่วน Header เว็บไซต์ (Top), คู่มือการใช้งาน, การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการตกแต่งส่วนบนของเว็บไซต์ (Header)

วิธีการตกแต่งส่วนบนของเว็บไซต์ (Header) เป็นการปรับแต่งส่วนด้านบนของเว็บไซต์ให้มีความสวยงามตามที่ต้องการ เช่น ปรับรูปแบบเลเอาท์ ตำแหน่งการแสดงผลเมนู ตำแหน่งรูปโลโก้ ข้อความ การเปิด-ปิดแสดงผล wigget ต่างๆ รวมถึง social network ตามที่ต้องการ มีขั้นตอนดังนี้

layout1Top

การเลือกปรับแต่งส่วนบนของเว็บไซต์

 1. ไปที่เมนู Design
 2. เลือกเมนู Top
  เลือก top

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

การเพิ่มโลโก้ ในส่วน top ของเว็บไซต์ 

การเพิ่มโลโก้ในเว็บไซต์ สามารถเลือกเพิ่มรูปภาพหรือข้อความได้ และสามารถเลือกขนาดของรูปภาพและปรับแต่งข้อความตามความต้องการได้

– การใช้งาน Logo ในรูปแบบ ไฟล์รูปภาพ 

 1. โลโก้รูปภาพ (Logo)
 2. เลือกเมนู Logo
 3. เลือกใช้โลโก้เป็น Image (รูปภาพ)
  เลือก logoภาพ

 

 1. เลือกขนาดภาพโลโก้ (Logo size) ที่ต้องการ
  การกำหนดขนาดของ Logo สามารถทำได้ 2 แบบ  คือ
  – Auto : ขนาดของภาพโลโก้จะปรับขนาดอัตโนมัติ ตามขนาดไฟล์ภาพจริงของ Logo นั้นๆ

  – Fixed : ขนาดภาพโลโก้จะถูกกำหนดขนาดไซต์ตามที่ระบุ
  ตามตัวอย่าง ทีมงานจะเลือกขนากของ Logo เป็น แบบ Auto เพื่อ ให้  Logo แสดงผลตามขนาดที่ได้ออกแบบไว้
 2. คลิก บันทึก ข้อมูล
  ขนาดโลโก้
  .

ตัวอย่าง โลโก้รูปภาพที่อยู่ในส่วน Top ของเว็บไซต์
logoภาพ

– การใช้งาน Logo ในรูปแบบ ตัวอักษร 

 1. เลือกเมนู Logo
 2. เลือกใช้ โลโก้เป็น ข้อความ (Text)
 3. ปรับแต่งข้อความตามที่ต้องการ
 4. คลิก บันทึก
  เลือกtext

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

ตัวอย่างโลโก้ข้อความที่อยู่ในส่วน Top ของเว็บไซต์
logoข้อความ

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

การปรับแต่ง backgournd (พื้นหลัง) ในส่วน top ของเว็บไซต์
– การปรับแต่ง Top Background

 1. เลือกเมนู Background
 2. เลือก Top Background
 3. เลือกเมนู สี
 4. คลิกเลือกสีตามที่ต้องการ
 5. เลือก Choose เพื่อยืนยันการเลือกสี
 6. คลิก บันทึก ยืนยันสีที่ต้องการ
  .
  backgroud สี
  .

ตัวอย่าง สี background (พื้นหลัง) ในส่วน top ของเว็บไซต์

ตย.สีback

.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

การปรับแต่งสี Top Bar

 1. เลือกเมนู Top Bar
 2. คลิก เลือกสีตามที่ต้องการ
 3. คลิก Choose สีที่ต้องการ
 4. บันทึก ยืนยันสีที่ต้องการ
  .
  เปลี่ยนสีtop bar

ตัวอย่าง การแสดงผล สี Top Bar

ตย.สีtopbar

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

การปรับใช้รูปภาพใน Top Background

 1. เลือกเมนู รูปภาพ
 2. คลิก Choose รูปภาพที่ต้องการ
 3. เลือก Background Position ที่ต้องการ
 4. บันทึก ยืนยันสีที่ต้องการ
  .
  เลือกรูปtop background

ตัวอย่าง การแสดงผล รูป Top Background

ตย.รูปtop background

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.

การเปิด-ปิด widget ในส่วน top ของเว็บไซต์

 1. ไปที่เมนู Widget
 2. เลือกเปิด ON-Off widge ที่ต้องการ
  widget
  .

หากต้องการแก้ไขรูปแบบของ widget ที่ต้องการ สามารถคลิกเมนู Style หรือ Manage เพื่อปรับแต่งรูปแบบหรือแก้ไขข้อมูลตามต้องการได้
ตัวอย่าง การแสดงผล widget ในส่วน top ของเว็บไซต์
.

ตย.wigget top

.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

การปรับ layout ในส่วน Top ของเว็บไซต์

 1. ไปที่เมนู Layout
 2. เลือกรูปแบบ layout ที่ต้องการ
 3. คลิก บันทึก
  เมนูlayout
  .

ตัวอย่าง การแสดงผล layout ในส่วน Top ของเว็บไซต์

ตย.wigget top

.
เจ้าของเว็บไซต์ สามารถเลือกปรับแต่งความสวยงามในส่วนต่างๆของเว็บไซต์ ได้ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ได้ตามต้องการเลยค่ะ

.

หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำสามารถส่งมาได้ตามช่องทางเหล่านี้

banner-mweonblog02

 

Related Post