บทความทั้งหมด, E-Commerce, MakeWebEasy News
บทความทั้งหมด, E-Commerce, MakeWebEasy News

กฎหมาย “ร้านค้าออนไลน์” มีผลแล้ว ต้องแสดงรายละเอียดสินค้า-บริการ ให้ชัดเจน

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ชี้ให้ผู้ค้าออนไลน์ต้องแสดงรายละเอียดสินค้าและบริการให้ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสเปรียบเทียบ ก่อนตัดสินใจซื้อ

 

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศ จากคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า หรือใช้บริการนั้น

โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (5) มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า หรือบริการผ่านระบบออนไลน์นั้น ต้องแสดงรายละเอียดของสินค้าให้ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย อ่านง่าย

ทั้งนี้การแสดงราคาสินค้า และบริการนั้น ต้องแสดงราคาต่อหน่วย โดยจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิกอยู่ด้วย ส่วนข้อความอื่นๆ ที่แสดงควบคู่กับการจำหน่ายนั้นจะเขียนภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีภาษาไทย

อ่านรายละเอียด คลิก

ข้อมูลจาก : ratchakitcha.soc.go.th