อัพเดทตัวเลขผู้ใช้ Internet และ Social Media ในไทย (ม.ค. 59)
Online Marketing
Online Marketing

อัพเดทตัวเลขผู้ใช้ Internet และ Social Media ในไทย (ม.ค. 59)

ได้เวลาอัพเดทตัวเลขผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และ Social Media ในไทยแล้ว ซึ่งผลสำรวจนี้มาจาก We Are Social ดิจิทัลเอเจนซี่ในสิงคโปร์ ได้ทำการรวบรวมสถิติ และสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและ Social Media จากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

1

ตัวเลขผู้ใช้ในประเทศไทย

• ประชากรทั้งหมด 68 ล้านคน
• มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คิดเป็น 56% ของประชากร
• มีผู้ใช้ Social Media ทั้งสิ้น 38 ล้านคน
• จำนวนเบอร์มือถือ/ซิมการ์ดที่ลงทะเบียนประมาณ 82 ล้านเบอร์
• มีผู้ใช้งาน Social Media ผ่านมือถือ 34 ล้านคน

2

คนไทยกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

• มีการซื้อสินค้า หรือบริการออนไลน์ 44%
• ค้นหาสินค้า หรือบริการผ่านออนไลน์ 48%
• เข้าชมเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ 40%
• สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแล็ปท็อป หรือคอมพิวเตอร์ 39%
• สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน 31%

3
จำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนในไทย

• มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั้งหมด 47 ล้านคน คิดเป็น 69% ของประชากรทั้งหมด
• มีหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนทั้งหมด 82.8 ล้านเบอร์ คิดเป็น 122% ของประชากรทั้งหมด
• คนไทยมีเบอร์มือถือเฉลี่ยคนละ 1.76 เบอร์

4
สัดส่วนการครอบครองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

• มือถือทุกประเภท 96%
• มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน 64%
• แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ 27%
• แท็บเล็ต 11%
• สมาร์ททีวี 2%
• อุปกรณ์อ่าน E-Book 1%
• เทคโนโลยีแบบสวมใส่ 1%

5

Mobile Connections


• หมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนทั้งหมด 82 ล้านเบอร์ คิดเป็น 122% จากจำนวนประชากรทั้งหมด
• เป็นแบบเติมเงิน 83%
• แบบรายเดือน 17%
• เป็น 3G – 4G 98%

digital-in-2016-435-638
อัตราการเติบโต

• จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเติบโตขึ้น 21%
• จำนวนผู้ใช้ Social Media เติบโตขึ้น 19%
• จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนลดลง 15%
• จำนวนผู้ใช้ Social Network บนสมาร์ทโฟนเติบโตขึ้น 21%

digital-in-2016-437-638
เวลาเฉลี่ยที่คนไทยใช้ไปกับกิจกรรมต่างๆ : ต่อวัน

• ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านแล็ปท็อป/พีซี 4.45 ชั่วโมงต่อวัน
• ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ 3.53 ชั่วโมงต่อวัน
• ใช้ Social Media 2.52 ชั่วโมงต่อวัน
• ใช้เวลาดูทีวี 2.27 ชั่วโมงต่อวัน

digital-in-2016-447-638
กิจกรรมที่ทำเมื่อใช้สมาร์ทโฟน

• 40% ใช้ Messengers
• 33% ดูวิดีโอผ่านมือถือ
• 33% เล่นเกมบนมือถือ
• 30% Mobile Banking
• 32% ใช้แผนที่บนมือถือ

11
ข้อมูลผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

• ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คิดเป็น 56% ของประชากรทั้งหมด
• จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือประมาณ 30 ล้านคน คิดเป็น 45% ของประชากรทั้งหมด

14
สัดส่วนการเข้าชมเว็บไซต์

• เข้าผ่านแล็ปท็อป/พีซี 50% ลดลงจากปีที่แล้ว 14%
• เข้าผ่านสมาร์ทโฟน 45% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 30%
• เข้าผ่านแท็บเล็ต 5% ลดลงจากปีที่แล้ว 29%

digital-in-2016-440-638
ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ต

• 86% ใช้ทุกวัน
• 11% ใช้สัปดาห์ละครั้ง
• 3% ใช้เดือนละครั้ง
• 1% ใช้น้อยกว่าเดือนละครั้ง

13

ข้อมูลผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

• ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คิดเป็น 56 % ของประชากรทั้งหมด

• จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือประมาณ 30 ล้านคน คิดเป็น 45 % ของประชากรทั้งหมด

digital-in-2016-443-638

แพลตฟอร์มที่คนไทยใช้มากที่สุดคือ Facebook รองลงมาคือ LINE, Facebook Messenger, Google+ และ Instagram

เจาะลึกผู้ใช้ Facebook ในไทย

digital-in-2016-444-638

สำหรับในประเทศไทย ผู้ใช้ Facebook ส่วนใหญ่จะมีอายุ 20-29 ปี และผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อย

ข้อมูลสรุปในภาพรวมทั่วโลก

• ประชากรโลกมีทั้งหมด 7,395 ล้านคน คิดเป็น 54% ของประชากรโลก
• ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 3,419 ล้านคน คิดเป็น 46% ของประชากรโลก
• ผู้ใช้ Social Media 2,307 ล้านคน คิดเป็น 31% ของประชากรโลก
• ผู้ใช้มือถือ 3,790 ล้านคน คิดเป็น 51% ของประชากรโลก
• ผู้ใช้ Social Network ผ่านมือถือ 1,968 ล้านคน คิดเป็น 27% ของประชากรโลก

อัตราผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในแต่ละประเทศ เมื่อเทียบกันจำนวนประชากร

digital-in-2016-23-638

สูงสุดคือ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ตามมาด้วย อังกฤษ แคนาดา ญี่ปุ่น ฯลฯ ส่วนประเทศไทย มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 56% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก (48%)

ประเทศที่มีอัตราส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศมากที่สุด

wearesocial

ประเทศที่มีอัตราส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศมากที่สุดคือ ไอซ์แลนด์ มีสูงถึง 98% ส่วนประเทศที่มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในอัตราส่วนต่อประชากรน้อยที่สุดคือ เกาหลีเหนือ ที่มีเพียงแค่ 0.03% หรือประมาณ 7,200 คน

ประเทศไทย ใช้เวลาไปกับอินเตอร์เน็ตมากเป็นที่ 4 ของโลก

Slide025-500x375

ความเร็วอินเตอร์เน็ตของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 8.2 Mbps อยู่ในลำดับที่ 13 ของโลก ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก

cats

Source : We are Social

หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำสามารถส่งมาได้ตามช่องทางเหล่านี้

   

banner-mweonblog03