การจัดการระบบสินค้า(Product), คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน

การจัดการคุณสมบัติสินค้า

การจัดการคุณสมบัติสินค้า เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีสินค้าที่มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สินค้า 1 ชิ้น มีหลายขนาด หลายสี และแต่ละขนาดหรือสีจะมีราคาที่แตกต่างกัน เป็นต้น

1.ไปที่ Menu

2.เลือก Product

3.เลือก Option set

การจัดการคุณสมบัติสินค้า1

 

4.กดที่ปุ่ม  เพิ่มชุดคุณสมบัติสินค้า

การจัดการคุณสมบัติสินค้า2

 

5.ตั้งชื่อชุดคุณสมบัติสินค้า ตัวอย่างตั้งชื่อว่า ขนาด : Size

6.กดปุ่มบันทึก

การจัดการคุณสมบัติสินค้า3

 

7.หลังจากที่ตั้งชื่อชุดคุณสมบัติสินค้าแล้ว  ชื่อคุณสมบัติจะขึ้นมา ให้กดที่ปุ่มเพิ่มคุณสมบัติสินค้า

การจัดการคุณสมบัติสินค้า4

 

เมื่อคลิกที่ปุ่มเพิ่มคุณสมบัติสินค้าแล้ว จะมีรายละเอียดให้เรากรอก ดังนี้

8.ชื่อชุดคุณสมบัติสินค้า ตัวอย่างตั้งชื่อว่า เลือกขนาด Size

9.รูปแบบการแสดงผล ตัวอย่างเลือกรูปแบบเป็น Dropdown

10.ใส่ขนาด Size ลงไป ตามตัวอย่างของเรา มี S M L

11.เมื่อเราจะใส่อะไรเพิ่ม ให้คลิกที่ปุ่ม + ต่อ

12.เมื่อเรียบร้อยให้คลิกที่ปุ่มบันทึก

 

การจัดการคุณสมบัติสินค้า5

 

13.เมื่อบันทึกแล้ว จะมีคุณสมบัติสินค้าที่เราได้ทำไว้ขึ้นมาให้เรากดบันทึก

การจัดการคุณสมบัติสินค้า6

 

เมื่อคลิกที่บันทึกแล้ว จะมีชื่อชุดคุณสมบัติสินค้าที่เราได้ทำไว้ขึ้นมา หากมีชุดคุณสมบัติสินค้าเพิ่มเติมอีก  ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มชุดคุณสมบัติสินค้า

ตัวอย่างแบบที่ 2 จะเป็นการ เพิ่มชุดคุณสมบัติสินค้าแบบสี

1.กดที่ปุ่ม  เพิ่มชุดคุณสมบัติสินค้า

2.ตั้งชื่อชุดคุณสมบัติสินค้า ตัวอย่างตั้งชื่อว่า สี : Color

3.กดปุ่มบันทึก

การจัดการคุณสมบัติสินค้า7

การจัดการคุณสมบัติสินค้า8

 

4.หลังจากที่ตั้งชื่อชุดคุณสมบัติสินค้าแล้ว  ชื่อคุณสมบัติจะขึ้นมา ให้กดที่ปุ่มเพิ่มคุณสมบัติสินค้า

การจัดการคุณสมบัติสินค้า9

5.ใส่ชื่อ คุณสมบัติสินค้า

6.เลือกรูปแบบการแสดงผลเป็น Color

7.เลือกสีตามที่ต้องการ จากนั้นกด Choose

8.หากต้องการเพิ่มสี ให้คลิกที่เครื่องหมาย +

9.จากนั้นกดบันทึก

การจัดการคุณสมบัติสินค้า10

 

10.เมื่อบันทึกแล้ว จะมีคุณสมบัติสินค้าที่เราได้ทำไว้ขึ้นมาให้เรากดบันทึก

การจัดการคุณสมบัติสินค้า11

 

ตัวอย่างแบบที่ 3 จะเป็นการ เพิ่มชุดคุณสมบัติสินค้าแบบ Text

1.กดที่ปุ่ม  เพิ่มชุดคุณสมบัติสินค้า

2.ตั้งชื่อชุดคุณสมบัติสินค้า ตัวอย่างตั้งชื่อว่า รูปแบบสินค้า

3.กดปุ่มบันทึก

การจัดการคุณสมบัติสินค้า12

การจัดการคุณสมบัติสินค้า13

 

4.ใส่ชื่อ คุณสมบัติสินค้า

5.เลือกรูปแบบการแสดงผลเป็น Text

6.ใส่ข้อความ

7.หากต้องการเพิ่มข้อความ ให้คลิกที่เครื่องหมาย +

8.จากนั้นกดบันทึก

การจัดการคุณสมบัติสินค้า14

 

10.เมื่อบันทึกแล้ว จะมีคุณสมบัติสินค้าที่เราได้ทำไว้ขึ้นมาให้เรากดบันทึก

การจัดการคุณสมบัติสินค้า15

 

การแสดงผลเมื่อเราเพิ่มคุณสมบัติสินค้าทั้งหมด 3 รูปแบบ Dropdown , Color , Text

การจัดการคุณสมบัติสินค้า16

 

เมื่อจัดการคุณสมบัติสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิธีใช้งาน มีดังนี้

1.เมื่อเรา Add Product ประเภทสินค้า ให้เลือกเป็น Group Product

การจัดการคุณสมบัติสินค้า17

 

2.เลื่อนลงมาด้านล่างสุด จะขึ้นให้เลือก Option set ให้คลิกที่ปุ่ม Choose

การจัดการคุณสมบัติสินค้า18

 

3.ให้เลือกชุดคุณสมบัตที่ต้องการ

การจัดการคุณสมบัติสินค้า19

 

4.ถ้าเลือกคุณสมบัติทั้งหมด ของชุดนี้ ให้คลิกที่ปุ่มเลือกทั้งหมด แล้วกดบันทึก หากต้องการเลือกเป็นบางอัน ให้คลิกที่ตัวคุณสมบัตินั้นๆ

การจัดการคุณสมบัติสินค้า20

 

5.เมื่อเลือกแล้ว จะมีให้ใส่จำนวนสินค้าและราคาของแต่ละคุณสมบัติ เมื่อเสร็จแล้วให้กดบันทึก

การจัดการคุณสมบัติสินค้า21

 

6.เมื่อไปดูที่หน้ารายการสินค้า จะเห็นว่า มีให้เลือกขนาด Size ในรูปแบบ Dropdown และเมื่อเลือก Size ราคาที่โชว์ขึ้นก็จะแตกต่างกันไปตามที่ได้ต่างไว้

การจัดการคุณสมบัติสินค้า22