การจัดการระบบสินค้า(Product), คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน

การจัดการหมวดหมู่สินค้า

การจัดการหมดหมู่สินค้า การเพิ่มหมวดหมู่สินค้าเป็นการแยกประเภทสินค้าให้ง่ายต่อการจัดการ สามารถเพิ่มหมวดหมู่สินค้าได้ 2 ลำดับ เช่น เมนูสินค้า มีเมนูย่อยลำดับชั้นที่1 เสื้อ และเมนุย่อยลำดับที่2 เสื้อแขนสั้น เป็นต้น และทำให้ง่ายต่อการดึงข้อมูลไปโชว์เป็นเพจหรือทำเป็นเมนูย่อยตามที่ต้องการ โดยสามารถจัดการได้ดังนี้

1. ไปที่เมนู Product

2. ไปที่ Add Categories

3

 

3. วิธีการเพิ่มชื่อหมวดหมู่สินค้า

(1) หมวดหมู่หลัก

  1. เพิ่มชื่อหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการตั้งเป็นหมวดหมู่หลัก
  2. เลือก หมวดหมู่หลัก Main Category
  3. คลิกปุ่ม สร้างหมวดหมู่สินค้าใหม่

2

 

(2) เพิ่มหมวดหมู่ย่อยลำดับที่ 1

  1. เพิ่มชื่อหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการตั้งเป็นหมวดหมู่ย่อย
  2. เลือก หมวดหมู่สินค้าที่ต้องการทำเป็นเมนูย่อย
  3. คลิกปุ่ม สร้างหมวดหมู่สินค้าใหม่

3

 

(3) เพิ่มหมวดหมู่ย่อยลำดับที่ 2

  1. เพิ่มชื่อหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการตั้งเป็นหมวดหมู่ย่อย
  2. เลือก หมวดหมู่สินค้าที่ต้องการทำเป็นเมนูย่อย
  3. คลิกปุ่ม สร้างหมวดหมู่สินค้าใหม่

4

 

ตัวอย่าง หมวดหมู่สินค้าที่เพิ่มในระบบ

5