การจัดการส่วน Header เว็บไซต์ (Top), คู่มือการใช้งาน, การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Top Widget

Top widget คือกล่องการแสดงผลในส่วนบน(Header) ของเว็บไซต์ที่เจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ โดย Top widget จะประกอบไปด้วย กล่องตระกร้าสินค้าและรายการโปรด, กล่องภาษา, กล่องไลน์, กล่องโลโก้, กล่องสมาชิก, กล่องค้นหาด้านบน, กล่องโซเชียล, กล่องข้อความ และกล่องเมนูด้านบน ซึ่งในแต่ละกล่องจะมีการจัดการและการแสดงผลที่แตกต่างกัน

วิธีการจัดการ Top Widget

1. ไปที่ Design

2. เลือก Top

3. เลือก Widget 

4. จะแสดงหน้าต่างเมนูสำหรับเลือกจัดการ Widget ที่อยู่ในส่วน Top ได้ดังนี้

 • Cart Box & Wishlist (กล่องตระกร้าสินค้าและรายการโปรด)
 • Language (กล่องภาษา)
 • Line (กล่องไลน์)
 • Logo (กล่องโลโก้)
 • Member (กล่องสมาชิก)
 • Search Top (กล่องค้นหาด้านบน)
 • Social Box (กล่องโซเชียล)
 • Text (กล่องข้อความ)
 • Top Menu (กล่องเมนูด้านบน)

topWidget_01

Widget ในแต่ละกล่องจะมีคำสั่งสำหรับจัดการการแสดงผลที่ไม่เหมือนกันโดยจะแยกชุดคำสั่ง ดังนี้

1. Style สามารถกดเข้าไปเพื่อเลือกชุดการแสดงผลของ Widget นั้นๆ ได้

2. Manage สามารถกดเข้าไปเพื่อจัดการและตั้งค่าการแสดงผลของ Widget นั้นๆ ได้

3. ON/OFF สามาถเลือกเปิด/ปิดการแสดงผลของกล่อง Widget นั้นๆ ได้

 • widget_on เปิดการแสดงผลของกล่อง Widget นั้น
 • widget_off ปิดการแสดงผลของกล่อง Widget นั้น