การจัดการระบบสินค้า(Product), คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน

วิธีการเพิ่มเนื้อหาสินค้า

การเพิ่มเนื้อหาสินค้า เป็นการเพิ่มรายละเอียดหรือข้อมูลสินค้า เพื่อให้ลูกค้าของเราพิจาณาเพื่อเลือกซื้อสินค้าจากรายละเอียดสินค้าที่เราต้องการให้ลูกค้ารับทราบข้อมูล โดยสามารถเพิ่มรายละเอียดสินค้าได้ดังนี้

1. ไปที่เมนู Product
2. เลือกเมนู Add New Product

1

 

3. เพิ่มรายการสินค้า
(1) เลือกประเภทสินค้า sample product (สินค้าไม่มีคุณสมบัติ), Group product (สินค้ามีคุณสมบัติ)
(2) เพิ่มรหัสสินค้า (ถ้ามี)
(3) เลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการ
(4) เพิ่มรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า, คำอธิบายสินค้า, รายละเอียดสินค้า
(5) เลือกรูปภาพประกอบ
(6) กำหนดจำนวนสินค้า/ราคาสินค้า
(7) จัดอันดับเรทติ้งสินค้า (ถ้ามี)
(8) กำหนดขนาดน้ำหนัก (ถ้ามี)
(9) ตั้งค่าเฉพาะสินค้า เช่น ป้ายแสดงสถานะสินค้า, เปิด/ปิดแสดงราคาสินค้า
(10) Tags กำหนดคำคีย์เวิร์ดที่ต้องการ เช่น แก้วน้ำ, แก้วน้ำอะคริลิค เป๋นต้น โดยสามารถเพิ่มได้หลายคำ
(11) บันทึก ข้อมูล

เนื้อหา

 

4. ตัวอย่าง การแสดงรายการสินค้าในหน้าเว็บไซต์

ตย.สินค้า