การจัดการหน้าเว็บไซต์(page), คู่มือการใช้งาน, การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการหน้าเพจ(เมนู) ชิ้นสินค้า

หน้าเพจชิ้นสินค้า คือหน้าเว็บไซต์ที่แสดงชิ้นสินค้าตามที่ลูกค้าได้เลือกมาจากระบบสินค้า จะแสดงผลเป็นรายชิ้นสินค้าต่อหนึ่งหน้าเพจ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีสินค้าจำนวนไม่มากชิ้น หรือต้องการเน้นการขายสินค้าเป็นรายชิ้น โดยหน้าเพจจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของสินค้าชิ้นนั้นๆ สินค้าที่เกี่ยวข้อง และสินค้าที่เคยเยี่ยมชม

วิธีการจัดการหน้าเพจ(เมนู) ชิ้นสินค้า

1. ไปที่เมนู ออกแบบ (Design)

2. เลือกเมนู หน้าเพจ (Page)

3. เลือกเมนู +เพิ่มเพจ

4. เลือกเพจ ชิ้นสินค้า (System Page) คือหน้าเพจที่จะดึงสินค้าจากระบบเป็นรายชิ้นออกมาแสดง

pageProductItem_01

5. กรอกข้อมูลของเพจตามที่ต้องการ รายละเอียดดังนี้

  • ชื่อ : ข้อความที่จะแสดงเป็นชื่อเพจ หรือชื่อเมนู
  • title : ชื่อที่แสดงบนแท็บของเบราเซอร์
  • Description : คำอธิบายเพจ (จะแสดงผลเมื่อมีการค้นหาจาก Search engine)
  • Keyword : คำค้นหาในเว็บไซต์ (สำหรับ Search engine)
  • Url : เป็นช่องที่ใช้แสดง Url ที่ถูกสร้างจากระบบ

6. เลือกหมวดหมู่สินค้าและเลือกไอเทมสินค้าที่ต้องการให้แสดงในหน้าเพจชิ้นสินค้า (เมื่อมีการเลือกหมวดหมู่ Url จะถูกเปลี่ยนตามไปด้วย)

7. เลือกเปิด หรือปิดการแสดงผลเมนูด้านบน และการแสดงผลเมนูด้านข้าง โดยเมื่อเลือกเป็น On เพจที่สร้างจะถูกนำไปแสดงผลเป็นเมนู หากเลือก Off เพจที่สร้างจะไม่ถูกนำไปแสดงผลเป็นเมนู

8. คลิกปุ่ม บันทึก เพื่อสร้างเพจที่ต้องการ หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก เพื่อยกเลิกการสร้างเพจ

pageProductItem_02

หลังจากสร้างเพจชิ้นสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะพบว่าเพจของเราได้แสดงชิ้นสินค้าตามไอเทมสินค้าที่เราได้เลือกไว้ โดยในเพจนี้จะไม่สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ การแสดงผลของเพจชิ้นสินค้าในหน้า Design จะแสดงเหมือนกันกับที่หน้าเว็บไซต์

ตัวอย่าง การแสดงเพจชิ้นสินค้า

pageProductItem_03