คู่มือการใช้งาน, วิธีการจัดการร้านค้าออนไลน์(E-commerce)

เพิ่มหมวดหมู่สินค้าอย่างไร ?

Q: เพิ่มหมวดหมู่สินค้าอย่างไร ?
1. มาที่หมวดหมู่ของ Product
2. เลือก Categories
3. กรอกชื่อหมวดหมู่ แล้วกดปุ่ม สร้างหมวดหมู่สินค้าใหม่
4. หมวดหมู่ที่สร้างขึ้นจะมาปรากฏอยู่ที่ List หมวดหมู่สินค้า เป็นอันเสร็จสิ้น
5. เป็นเครื่องมือจัดการหมวดหมู่สินค้า ( แก้ไขชื่อ / แสดง-ซ่อน / ลบ )

เพิ่มหมวดหมู่สินค้า