คู่มือการใช้งาน, วิธีการจัดการร้านค้าออนไลน์(E-commerce)

การเพิ่มสินค้า

** การเพิ่มสินค้า มีอยู่ 2 แบบ คือ สินค้าเดี่ยว ( Simple Product ) และ สินค้ามีคุณสมบัติ ( Group Product ) **

สินค้าเดี่ยว ( Simple Product )

1. มาที่หมวดหมู่ Product
2. เลือก Add new product
3. เลือกประเภทสินค้า ว่าเป็น Simple Product หรือ Group Product
4. ใส่รายละเอียดต่างๆ ของสินค้า และ ราคา
5. เลือก Category ที่ท่าได้สร้างไว้ หรือท่าน สามารถสร้างใหม่ได้ที่นี่
6. ใส่คุณสมบัติเฉพาะของสินค้า จากนั้น ให้กดปุ่ม บันทึก เพื่อทำการสร้างสินค้า

เพิ่มสินค้า1


สินค้ามีคุณสมบัติ ( Group Product )

1. มาที่หมวดหมู่ Product
2. เลือก Add new product
3. เลือกประเภทสินค้า ว่าเป็น Simple Product หรือ Group Product
4. ใส่รายละเอียดต่างๆ ของสินค้า และ ราคา
5. กดปุ่ม Choose เพื่อเลือก Option Set ที่ท่านได้สร้างไว้
5.1 เลือกชุดคุณสมบัติของท่าน และ เลือกแสดงคุณสมบัติที่ต้องการ จากนั้น กดบันทึก
6. เลือก Category ที่ท่าได้สร้างไว้ หรือท่าน สามารถสร้างใหม่ได้ที่นี่
7. ใส่คุณสมบัติเฉพาะของสินค้า
8. กดปุ่ม บันทึก เพื่อทำการสร้างสินค้า

เพิ่มสินค้า2