MakeWebEasy News, Feature Update
MakeWebEasy News, Feature Update

Feature Update ประจำสัปดาห์ 22/03/2560

ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ

ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพุธ ที่ 22 มีนาคม .. 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

Version 3.59.199 (22/03/2560)

  • Form Online ระบบฟอร์มสามารถแสดงข้อมูลของจำนวนคำตอบแบบฟอร์ม และดูข้อมูลจากฟอร์มที่ทำการกรอกแล้วได้   นอกจากนี้ระบบได้เพิ่มให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถตั้งค่าแสดงข้อความเมื่อทำการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มสำเร็จได้อีกด้วย

( ตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อมูลในหน้าแบบฟอร์มแบบใหม่ )

( ตัวอย่างหน้าจอการตั้งค่าข้อความที่จะแสดงเมื่อผู้กรอกแบบฟอร์มกรอกสำเร็จ )

 

ปรับปรุงและแก้ไข  Feature เพิ่มเติม

  • Page SEO พัฒนาระบบให้สามารถตั้งค่า SEO และ Custom URL ในหน้า Product หรือ Content ได้

อยู่ในระหว่างพัฒนา

  • ระบบ Banner Ad พัฒนาให้เว็บไซต์ของลูกค้าสามารถลงโฆษณาในหน้าเว็บไซต์ได้
  • SSL พัฒนาให้เว็บไซต์ของลูกค้ารองรับ HTTPS

แผนพัฒนาต่อไป

  • Slide Advance Setting พัฒนาระบบสไลด์รูปแบบใหม่ ให้สามารถตั้งค่าการใช้งานได้มากขึ้น
  • Image Resize ปรับปรุงระบบรูปภาพให้ดีขึ้น

 

ทางทีมพัฒนา MakeWebEasy ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะตั้งใจพัฒนาระบบนี้ต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป 

หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำสามารถส่งมาได้ตามช่องทางเหล่านี้