ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
Feature Update
Feature Update

MakeWebEasy Features Update – ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT System

MakeWebeasy อัพเกรดประสิทธิภาพของ ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ร้านค้าออนไลน์สามารถตั้งค่าได้ง่าย สะดวก และละเอียดยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงหน้าระบบ เพิ่มฟังก์ชัน “ภาษีสำหรับกลุ่มสินค้าพิเศษ” ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของร้านสามารถจัดการกับสินค้ากลุ่มพิเศษ หรือกลุ่มสินค้าที่มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายได้ พร้อมกับอัพเดทรูปแบบใบกำกับภาษีใหม่ 

 

1. ตั้งค่าข้อมูลธุรกิจก่อนเปิดใช้งานระบบ

ก่อนที่ร้านค้าออนไลน์จะเริ่มต้นใช้งาน ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม นั้น จำเป็นต้องตั้งค่าข้อมูลธุรกิจก่อนนะคะ โดยสามารถตั้งค่าข้อมูลธุรกิจได้ที่ เมนูตั้งค่าเว็บไซต์ > ข้อมูลธุรกิจ จากนั้นกำหนดรายละเอียดธุรกิจให้ครบถ้วนได้เลยค่ะ

makewebeasy ตั้งค่าข้อมูลธุรกิจ

 

2. ตั้งค่ารูปแบบการคิดภาษี

การตั้งค่ารูปแบบการคิดภาษีสำหรับร้านค้าออนไลน์ จะมีทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ

  • ราคาสินค้าที่แสดงไว้ยังไม่รวมภาษี (Excluded Vat)
  • ราคาสินค้าที่แสดงไว้รวมภาษีแล้ว (Included Vat)

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

3. ตั้งค่าประเทศและอัตราภาษี

เจ้าของร้านสามารถตั้งค่าประเทศและอัตราภาษีที่ต้องการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

เช่น เปิดร้านค้าออนไลน์ในประเทศไทย ก็ให้กำหนดประเทศและอัตราภาษีสำหรับประเทศไทย คือ 7% เป็นต้น

makewebeasy ตั้งค่าประเทศและอัตราภาษี

 

4. เพิ่มภาษีสำหรับกลุ่มสินค้าพิเศษ

สำหรับร้านค้าที่มีการขายสินค้าทั่วไป พร้อมกับขายสินค้าที่มีการยกเว้นภาษีในเว็บไซต์เดียวกัน เช่น เว็บไซต์ที่ขายสินค้าเกี่ยวกับการเกษตร โดยมีการขายเครื่องตัดหญ้า และปุ๋ยเคมี ก็จะสามารถใช้งานฟังชัน “ภาษีสำหรับกลุ่มสินค้าพิเศษ” 

 

วิธีการใช้งาน คือ สามารถกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ให้กับเครื่องตัดหญ้า และสามารถกำหนดอัตราภาษี 0% ให้กับปุ๋ยเคมีได้เพราะเป็นสินค้ายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยระบบจะคำนวณภาษีตามอัตราที่ร้านค้ากำหนดไว้ให้อัตโนมัติ

 

สำหรับกลุ่มสินค้าที่มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยมีดังนี้

  1. สินค้าพืชผลทางการเกษตร สัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ 
  2. สินค้าประเภทหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน 

makewebeasy ภาษีสำหรับกลุ่มสินค้าพิเศษ

รูปแสดงการตั้งค่า เปิดใช้งานกลุ่มภาษีพิเศษ 

 

makewebeasy รูปแสดงการกำหนดกลุ่มภาษีพิเศษ และเลือกประเทศที่ต้องการกำหนดให้มีกลุ่มสินค้าพิเศษ

รูปแสดงการกำหนดกลุ่มภาษีพิเศษ และเลือกประเทศที่ต้องการกำหนดให้มีกลุ่มสินค้าพิเศษ

 

makewebeasy รูปแสดงสินค้าที่มีการเลือกเข้ากลุ่มภาษีพิเศษ

รูปแสดงสินค้าที่มีการเลือกเข้ากลุ่มภาษีพิเศษ

 

5. ใบกำกับภาษี รูปแบบใหม่

ปรับปรุงรูปแบบของใบกำกับภาษีให้รองรับการคำนวณภาษีกลุ่มสินค้าพิเศษ โดยจะมีการแสดงค่าสินค้าที่มีการคิดภาษีและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี พร้อมกับแสดงสัญลักษณ์ประเภทภาษีของสินค้า ดังนี้

  • V = VAT คือสินค้าที่มีการคิดภาษี
  • N = Non VAT คือสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

6. การรายงาน ภาษีการขาย

ปรับปรุงหน้ารายงานภาษีการขาย สรุปข้อมูลยอดขายทั้งหมด ยอดขายที่ต้องเสียภาษี ภาษีทั้งหมด และหากร้านค้ามีสินค้าที่ยกเว้นภาษี ระบบก็จะแสดงยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีให้ด้วย

หน้ารายงานภาษีการขาย

 

การอัปเดตระบบภาษีของ MakeWebEasy ในครั้งนี้ ได้เปลี่ยนชื่อเมนูจากเดิมที่เป็น ‘ระบบใบกำกับภาษี’ เป็น ‘ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม’ ซึ่งระบบนี้สามารถใช้ได้สำหรับผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว หรือผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น สามารถเปิดใช้งานระบบได้แล้ววันนี้ โดยทำตามขั้นตอนง่ายๆ คลิกอ่าน คู่มือการเปิดใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

สำหรับใครที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้มากขึ้น สามารถเข้าไปอ่านบทความ ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ?  ได้เลยค่ะ