การเพิ่มโพสต์ (Blog)

ระบบบล็อก (Blog) มีไว้สำหรับเขียนบทความลงเว็บไซต์ สามารถเขียนบทความได้ทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ บทความเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ  หรือการให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวินค้า โดยการตั้งค่าเนื้อหาของระบบบทความ จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการติดอันดับใน Google อีกด้วย

1.ไปที่เมนู “บล็อก” (Blog) 

2.ไปที่เมนู “เพิ่มโพสต์ใหม่” (Add New Post)

3.อัปโหลดรูปภาพหน้าปก ของบทความ

4.ใส่รายละเอียดของข้อมูลบทความ

5.ตั้งค่าแท็ก ตัวช่วยในการค้นหาภายในเว็บไซต์ รวมถึงตัวช่วยในการติดอันดับ SEO โดยให้พิมพ์ หรือ Copy ข้อความ และ กด Enter

6.ตั้งค่า SEO ของสินค้า เพื่อให้สินค้ามีโอกาสติดอันดับใน Google โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Title จะแสดงผลอยู่บนแท็บของ Web browser ความยาวแนะนำอยู่ที่ 40-60 ตัวอักษร หากไม่กรอกข้อมูลระบบดึงชื่อสินค้ามาใส่แทน  ซึ่งระบบจะคำนวนให้อัตโนมัติ โดยระบบจะแสดงแถบพลัง มีสัญลักษณ์ ดังนี้
    • สีส้ม หมายถึง ยังไม่ถึงความยาวที่แนะนำ
    • สีเขียว หมายถึง ความยาวเหมาะสมตามที่แนะนำ
    • สีแดง หมายถึง ความยาวเกินที่แนะนำ
  • Description อธิบายรายละเอียดเนื้อหาของสินค้า ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไร ความยาวแนะนำที่ 120-150 ตัวอักษร หากไม่กรอกข้อมูลระบบจะดึงคำอธิบายแบบสั้นมาใส่แทน ซึ่งระบบจะคำนวนให้อัตโนมัติ โดยระบบจะแสดงแถบพลังเช่นกัน
  • Keyword ใส่คำค้นหาบน Google เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์​ Keyword ควรสอดคล้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ เริ่มต้นแนะนำใส่ไม่เกิน 3 Keywords
  • Custom URL กรณีที่เราไม่แก้ไข ระบบจะดึงชื่อสินค้ามาใส่ให้ กรณีชื่อสินค้ายาวจะมีผลให้ URL ของสินค้าชิ้นนั้น ยาวตามไปด้วย เวลาที่ Copy ส่งให้ลูกค้า หรือนำไปใช้งาน ก็จะดูยาวจนเกินไป ในส่วนนี้จึงสามารถที่จะปรับแต่งชื่อให้สั้นลงได้

7.คลิกที่ “เพิ่มรูปภาพ” (Add images) หากมีภาพประกอบเพิ่มเติมของบทความ

8.กำหนดหมวดหมู่ของบทความ โดย 1 บทความสามารถอยู่ได้มากกว่า 1 หมวดหมู่ หากกรณีที่ยังไม่มีหมวดหมู่บทความ ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่ม สร้างหมวดหมู่เนื้อหาใหม่(Create new category) หรือไปที่เมนู  บล็อค > หมวดหมู่ เพื่อเพิ่มหมวดหมู่สินค้า สามารถดูรายละเอียดได้ที่ การเพิ่มโพสต์ (Blog) 

9.คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save) 

ตัวอย่างการแสดงผลบทความ

คำแนะนำเพิ่มเติม :  ผู้ใช้งานสามารถนำรายละเอียโพสต์ (Blog) ที่ทำการสร้างไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์ได้ โดยการไปสร้างหน้าเพจ การปรับแต่งส่วนของเนื้อหา (Add Section) และเพิ่มวิดเจ็ต (Add Widget)  โดยเลือกในส่วนของ บทความ (Blog)