การจัดการระบบบล็อก (Blog)

หน้านี้จะแสดงรายละเอียดโพสต์ที่มีทั้งหมดในเว็บไซต์ สามารถจัดการ ค้นหา / เพิ่ม / ลบ / แก้ไขได้ มีรายละเอียดวันที่สร้างโพสต์และวันที่แก้ไขโพสต์ รวมไปถึงจำนวนคนที่อ่านบทความ

1.ไปที่เมนู “บล็อก” (Blog)

2.ไปที่ “โพสต์ทั้งหมด” (All Post)

3.หากต้องการเพิ่มโพสต์ใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มเนื้อหา” (Add New Post) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดในการเพิ่มเนื้อหาได้ที่ การเพิ่มโพสต์ (Blog)

4.หากต้องการเรียงลำดับบทความใหม่ ให้ใส่ตัวเลขที่ช่องตัวเลขหน้าบทความ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “เรียงลำดับ” ด้านล่าง

5.ในการจัดการระบบบล็อกจะมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของการจัดการบทความ ดังนี้

  • ปากกา : เป็นการส่วนที่ไว้จัดการแก้ไขบทความ เช่น แก้ไขชื่อบทความ
  • ดวงตา : ในกรณีที่ยังไม่พร้อมให้บทความแสดงที่หน้าเว็บไซค์ สามารถกดปิดที่ดวงตาได้ บทความนี้ก็จะไม่แสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องลบ
  • แว่น : หากเพิ่มบทความเรียบร้อยแล้ว ต้องการตรวจสอบบทความที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ สามารถคลิกดูได้จากสัญลักษณ์นี้
  • กระดาษ : ในกรณีที่บทความนั้นมีเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ เพียงแค่คลิกที่ปุ่มกระดาษ หรือปุ่มคัดลอก แล้วเข้าไปแก้ไขกดบันทึกใหม่ ก็จะช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาสร้างใหม่ทั้งหมด
  • กล่องสี่เหลี่ยม : เป็นกล่องที่ไว้เลือกบทความ เช่น หากต้องการลบบทความออกจากเว็บไซต์ให้คลิกเลือกที่กล่อง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ลบ” (Delete) ด้านล่าง