การตั้งค่าการติดต่อ

ตั้งค่าประเภทการติดต่อ กรณีที่เว็บไซต์เปิดระบบติดต่อ สามารถเพิ่มช่องของข้อมูลการติดต่อได้
1. ไปที่เมนู “ติดต่อ” (Contact)
2. ไปที่เมนู “ติดต่อ” (Contact) > “ตั้งค่าการติดต่อ” (Contact Setting)

3. สามารถเพิ่มช่องของข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติมได้
4. ข้อมูลที่กำลังใช้งานอยู่ จะแสดงอยู่ทางคอลัมน์ด้านขวา สามารถย้ายตำแหน่งและแก้ไขข้อมูลติดต่อได้

หมายเหตุ : ผู้ใช้งานสามารถทำการแก้ไขข้อมูลติดต่อเพิ่มเติมได้ทั้งในส่วนที่เป็นค่าเริ่มต้นของระบบ และในส่วนที่ผู้ใช้งานทำการเพิ่มข้อมูลเอง

5.ในการลบข้อมูล ผู้ใช้งานจะสามารถทำการลบข้อมูลติดต่อได้เฉพาะในส่วนที่ ผู้ใช้งานทำการเพิ่มข้อมูลมาใหม่เท่านั้น จะไม่สามารถลบข้อมูลติดต่อที่ระบบตั้งค่าเริ่มต้นไว้ให้ได้

6.คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

คำแนะนำเพิ่มเติม : หากผู้ใช้งานต้องการให้ข้อมูลติดต่อแสดงที่หน้าเว็บไซต์ สามารถทำการสร้างเพจได้ที่ การสร้างหน้า และเพิ่มวิตเจ็ตได้ที่ เพิ่มและแก้ไขวิดเจ็ต (Add Widget)ในส่วนของข้อมูลติดต่อ (Contact) ได้