ปฎิทินกิจกรรม (Events Calendar)

ระบบปฎิทินกิจกรรม ให้เจ้าของเว็บไซต์แสดงวันที่ และรายละเอียดของ Event ที่ทางเว็บไซต์จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนที่เข้าชมเว็บไซต์เข้าร่วมงานหรือสามารถเห็นปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นได้

 

การเพิ่มปฏิทินกิจกรรม

1.ไปที่เมนู “ปฏิทินกิจกรรม” (Events Calendar)

2. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มกิจกรรม” (Add Event) 


3. เลือก วันเริ่มต้น และ วันสิ้นสุดกิจกรรม

4. กรอกชื่อกิจกรรม

5.กรอกคำขึ้นต้นกิจกรรม

6. กรอกรายละเอียดของกิจกรรม

7. เลือกสีพื้นหลังของกิจกรรม เพื่อใช้แสดงถึงสถานะหรือความแตกต่างของประเภทกิจกรรม

8. หากต้องการเลือกสีพื้นหลังของกิจกรรมเอง ให้คลิกที่ถังสี “ปรับแต่ง” (Custom) ระบบจะแสดงให้ปรับแต่งสีข้อความและพื้นหลังที่ต้องการ

9. สามารถเปิด/ปิด การตั้งค่าระบบ Facebook Comment ได้

10.คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

 

                                                  ผลลัพธ์การแสดงผลปฏิทินกิจกรรม

 

 

คำแนะนำเพิ่มเติม : ผู้ใช้งานสามารถเปิดใช้งานปฏิทินกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์ได้ โดย การสร้างหน้าเพจ   เพิ่มและแก้ไขวิดเจ็ต (Add Widget)  และการปรับแต่งส่วนของเนื้อหา (Add Section) โดยการเลือกปฏิทินกิจกรรม (Events Calendar)