ระบบคำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ระบบคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เจ้าของร้าน สามารถสร้างคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นบ่อยระหว่างการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการตอบคำถามซํ้า ๆ ระหว่างเจ้าของเว็บไซต์และลูกค้า โดยระบบคำถามที่พบบ่อยผู้ใช้งานสามามารถจัดการข้อมูลได้ดังนี้

  • การเพิ่มคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
  • การเพิ่มหมวดหมู่ (FAQ)

 

การเพิ่มคำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. ไปที่เมนู “FAQ”

2. คลิกที่  “FAQ”

3. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มคำถามที่พบบ่อย” (Add FAQ)

4. กรอกหัวข้อของคำถาม

5. กรอกรายละเอียดของ คำตอบ

6. คลิกเลือกหมวดหมู่ หากยังไม่เคยสร้างหมวดหมู่ ให้คลิกที่ “สร้างหมวดหมู่” (Create new category) หรือสร้างหมวดหมู่ได้ที่เมนู FAQ Categories 

7. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

                                    ผลลัพธ์ หน้าเพจคำถามที่พบบ่อย

 

คำแนะนำเพิ่มเติม : ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์ได้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการสร้างหน้าเพจคำถามทีพบบ่อยได้ที่  การสร้างหน้าเพจ

 

การเพิ่มหมวดหมู่ FAQ

1. ไปที่เมนู “FAQ”

2. คลิกที่เมนู “FAQ Categories”

3. ตั้งชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการ 

4. คลิกที่ “สร้างหมวดหมู่” (Create new category)

                                 ผลลัพธ์กรณีสร้างหมวดหมู่คำถามที่พบบ่อย (FAQ)