การตั้งค่าข้อความตอบกลับ

1.ไปที่เมนู “แบบฟอร์ม” (Form) 

2.คลิกที่เมนู “ตั้งค่าข้อความตอบกลับ” (Form Success Message)

3.กรอกข้อความที่ต้องการแสดง เพื่อตอบกลับลูกค้า

4.คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

ผลลัพธ์เมื่อกรอกฟอร์มเรียบร้อยแล้ว แสดงคำขอบคุณที่กรอกฟอร์ม

คำแนะนำเพิ่มเติม : เปิดหน้าฟอร์มที่หน้าเว็บไซต์ สามารถจัดการได้ โดยดูที่คู่มือ การจัดการระบบฟอร์มออนไลน์