การจัดการระบบแบบฟอร์มออนไลน์

ระบบที่ใช้สร้างแบบสํารวจ หรือแบบสอบถาม หากเป็นร้านค้าออนไลน์ก็สามารถสร้างฟอร์ม สมัครตัวแทนจําหน่ายได้หรือหากเป็นเว็บไซต์องค์กรก็สามารถสร้างฟอร์มสมัครงานได้เช่นกัน

1.ไปที่เมนู “แบบฟอร์ม” (Form)

2.ไปที่ “แบบฟอร์ม” (All Form)

3.คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มฟอร์ม” (Add Form)

4.กรอกชื่อฟอร์ม

5.กรอกรายละเอียดของฟอร์ม

6.ระบบจะให้เลือกฟิลด์ฟอร์มที่ต้องการ ตามการใช้งานแต่ละประเภท ดังนี้

 • Short Text : กล่องกรอกข้อมูลสั้น ๆ 
 • Paragraph : ใช้กรอกข้อความบรรยายที่มาความยาวมากกว่า short text
 • Email : ข้อมูลอีเมล
 • Number : ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์
 • Date : ข้อมูลวันที่
 • Time : ข้อมูลเวลา
 • Checkbox : ตัวเลือกคำตอบแบบกล่อง โดยติ้กเครื่องหมายถูกที่ได้มากกว่าหนึ่ง
 • Radio : ตัวเลือกคำตอบแบบวงกลม โดยเลือกได้แค่ 1 ตัวเลือกเท่านั้น
 • Dropdown : ตัวเลือกคำตอบแบบลิสต์รายการ โดยเลือกได้แค่ 1 ตัวเลือกเท่านั้น
 • File Upload : อัพโหลดไฟล์รูปภาพหรือเอกสาร ตามนามสกุลไฟล์ที่รองรับ
 • Accept Terms Checkbox : กล่องยินยอม Term & Condition

7.เมื่อเลือกฟิลด์ฟอร์มที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ฟิลด์ Short Text ระบบจะแสดง Modal ให้ทำการตั้งค่าช่องกรอกข้อมูล

8.คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

9.เมื่อเพิ่มฟิลด์ฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลฟิลด์ฟอร์มที่ทำการเพิ่ม

10.กรอกข้อความสำหรับปุ่มส่งฟอร์ม

11.เปิด / ปิด การส่งอีเมลกรอกฟอร์ม และเพิ่มอีเมลที่จะให้ส่งฟอร์มไปถึงได้

12.คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

ผลลัพธ์การแสดงผลแบบฟอร์ม

คำแนะนำเพิ่มเติม : ผู้ใช้งานสามารถนำแบบฟอร์มไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์ โดยการสร้างหน้าเพจ การสร้างหน้าเพจ และ เพิ่มวิตเจ็ต  ในส่วนของแบบฟอร์ม (Form)