ชำระเงินออนไลน์ (Online Payment)

ชำระเงินออนไลน์ เป็นระบบที่รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (กระเป๋าเงินออนไลน์) เช่น PayPal  , GB Prime Pay โดยเป็นการตัดบัตรเครดิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบสั่งซื้อสินค้า (Add to Cart) เหมาะสำหรับเว็บไซต์ด้านบริการ ที่ไม่มีการซื้อขายหน้าเว็บ แต่มีให้ชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตที่หน้าเว็บไซต์

1.ไปที่เมนู  “อี-คอมเมิร์ช” (E-Commerce)

2.คลิกที่เมนู “ชำระเงินออนไลน์” (Online Payment)

3.ระบบแสดงหน้ารายการการชำระเงินออนไลน์ที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

หน้าเพจระบบชำระเงินออนไลน์

คำแนะนำเพิ่มเติม : หากต้องการเปิดหน้าชำระเงินออนไลน์ให้ไปเปิดระบบฟอร์มชำระเงินออนไลน์
ที่เมนู การสร้างหน้าเพจ โดยเลือกเพจเป็น รูปแบบ Online Payment