การเพิ่มอีเมลสำหรับบัญชี G Suite

การเพิ่มอีเมลสำหรับบัญชี G Suite

หากคุณต้องการเพิ่มอีเมลภายใต้บัญชี G Suite ของธุรกิจคุณ คุณสามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. Login เข้าใช้งานในบัญชี G Suite ที่ accounts.google.com/signin

โดย User ที่จะสามารถเพิ่มอีเมลได้ต้องเป็นระดับ Admin เท่านั้น

 

2. ให้คลิกเข้าไปที่ Admin หรือ ผู้ดูแลระบบ เพื่อเข้าหน้าจัดการบัญชี G Suite

สามารถคลิกเข้าไปได้จากแถบแสดง Application ของ Google มุมขวา บนหน้าจอ

 

3. เมื่อเข้ามาหน้า Admin ให้เราคลิกที่ เพิ่มผู้ใช้

 

4. ระบบจะให้เราใส่ข้อมูล

  • ชื่อจริง
  • นามสกุล
  • ชื่ออีเมลที่จะใช้ Login เข้าใช้งาน
  • อีเมลสำรอง
  • เบอร์โทรศัพท์

เมื่อใส่ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่ม เพิ่มผู้ใช้ใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้น