วิธีการสร้าง Transfer Token สำหรับโอนย้ายบริการ Google G Suite

วิธีการสร้าง Transfer Token สำหรับโอนย้ายบริการ Google G Suite

หมายเลข 1 คลิ๊กที่ New incognito window เพื่อค้นหาเว็บไซต์โดยที่ไม่ทิ้งประวัติการเข้าชมเอาไว้

 

หมายเลข 2 เข้าสู่หน้า Transfer Toke พิมพ์ https://admin.google.com/TransferToken

 

หมายเลข 3 และ 4 ใส่อีเมล และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (Admin) จากนั้นให้กดปุ่มถัดไป

 

 

หมายเลข 5 จะเข้าสู่หน้าการสร้าง Token อัตโนมัติให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความ ฉันอ่าน และยอมรับ G Suite ผ่าน Reseller แล้ว (I have read and agree to the G Suite via Reseller.) จากนั้นคลิ๊กที่ สร้างโทเค้นการโอน (GENERATE TRANSFER TOKEN)

 

หมายเลข 6 คัดลอกรหัส Token ที่ได้ไปใช้ในการโอนย้าย

หมายเหตุ : หลังจากทำการสร้าง token แล้วรหัสการโอนย้ายจะหมดอายุภายใน 14 วันนับจากวันที่สร้างรหัส

เมื่อได้รับรหัส Token แล้วกรุณาจัดส่งรายละเอียดรหัส Token พร้อมชื่อโดเมนมาให้เรา เพื่อเริ่มกระบวนโอนย้ายบัญชีได้เลย