Feature Update
Feature Update

“Options” ระบบใหม่ ช่วยกำหนดคุณสมบัติสินค้า ของคุณได้ตามต้องการ

“Options” ระบบใหม่!
ตอบโจทย์ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ช่วยให้เจ้าของร้านสามารถกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของสินค้า
เช่น สี, น้ำหนัก, ไซส์ ได้ตามต้องการ พร้อมทั้งสามารถกำหนดราคาพิเศษ หรือราคาสมาชิก
และตัด Stock สินค้าตามแต่ละคุณสมบัติที่กำหนดไว้ได้ด้วย

​พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ ตั้งแต่ Basic-Package ขึ้นไปค่ะ

banner-newTemplate16

ดูคู่มือการใช้งาน ระบบคุณสมบัติสินค้า คลิก

 ทีมงาน MWE