คู่มือการใช้งาน, การดูข้อมูลสถิติ(Analytics), การจัดการระบบหลังบ้าน

การตรวจสอบรายงานการสั่งซื้อสินค้า

ในการเปิดร้านค้าออนไลน์นั้นสถิติต่างๆถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หน้ารายงานการสั่งซื้อสินค้านั้นจะเป็นหน้าที่แสดงรายงานสถิติการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านระบบการซื้อขายภายในเว็บไซต์  จะแบ่งการแสดงผลออกเป็น 2 ส่วนคือ กราฟแสดงการสั่งซื้อสินค้า และตารางแสดงการสั่งซื้อสินค้า

การตรวจสอบรายงานการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกเมนู Analytics

2. เลือกเมนู Orders report

order_01

3. จะแสดงหน้ารายงานการสั่งซื้อสินค้า จะแบ่งการแสดงผลออกเป็น 2 ส่วนคือกราฟแสดงการสั่งซื้อสินค้า และตารางแสดงการสั่งซื้อสินค้า สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดใบสั่งซื้อได้ โดยจะแสดงผลตามการค้นหาเรียงจาก

  • สัปดาห์นี้ จะแสดงผลเป็นรายการสั่งซื้อสินค้ารายวันในสัปดาห์ปัจจุบัน เริ่มจากวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์
  • เดือนนี้(เป็นค่าเริ่มต้น) จะแสดงผลเป็นรายการสั่งซื้อสินค้ารายวันในเดือนปัจจุบัน เริ่มจากวันที่ 1 จนถึงสิ้นเดือนในแต่ละเดือน
  • ปีนี้ จะแสดงผลเป็นรายการสั่งซื้อสินค้ารายดือนในปีปัจจุบัน เริ่มจากเดือนมกราคม จนถึงเดือนธันวาคม
  • ช่วงวันที่ เจ้าของเว็บสามารถเลือกวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดการแสดงผลได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ

order_02

order_03