คู่มือการใช้งาน, การดูข้อมูลสถิติ(Analytics), การจัดการระบบหลังบ้าน

การตรวจสอบรายงานการขายสินค้า

ในการเปิดร้านค้าออนไลน์นั้นสถิติต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หน้ารายงานการขายสินค้านั้นจะเป็นหน้าที่แสดงรายงานสถิติการสั่งซื้อสินค้าที่มีการจ่ายเงินแล้วทั้งหมดภายในเว็บไซต์ จะแบ่งการแสดงผลออกเป็น 2 ส่วนคือ กราฟแสดงการขายสินค้า และตารางแสดงขายสินค้า

การตรวจสอบรายงานการขายสินค้า

1. เลือกเมนู Analytics

2. เลือกเมนู Sales report

sale_01

3. จะแสดงหน้ารายงานการขายสินค้า จะแบ่งการแสดงผลออกเป็น 2 ส่วนคือกราฟแสดงการขายสินค้า และตารางแสดงการขายสินค้า สามารถกดเข้าไปดูรายการสั่งซื้อในช่วงเวลานั้นๆได้  โดยจะแสดงผลตามการค้นหาเรียงจาก

  • สัปดาห์นี้ จะแสดงผลเป็นยอดการขายสินค้ารายวันในสัปดาห์ปัจจุบัน เริ่มจากวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์
  • เดือนนี้(เป็นค่าเริ่มต้น) จะแสดงผลเป็นยอดการขายสินค้ารายวันในเดือนปัจจุบัน เริ่มจากวันที่ 1 จนถึงสิ้นเดือนในแต่ละเดือน
  • ปีนี้ จะแสดงผลเป็นยอดการขายสินค้ารายดือนในปีปัจจุบัน เริ่มจากเดือนมกราคม จนถึงเดือนธันวาคม
  • ช่วงวันที่ เจ้าของเว็บสามารถเลือกวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดการแสดงผลได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ

sale_02

sale_03