Feature Update
Feature Update

ฟังก์ชั่นใหม่ เพจ แจ้งการชำระเงิน

ง่าย และ สะดวกมากยิ่งขึ้น สำหรับเจ้าของเว็บไซต์ และ ลูกค้าผู้ใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ ด้วย ฟีเจอร์ใหม่ ของ MakeWebEasy  เพจ แจ้งการชำระเงิน

สะดวก 1  ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงิน แนบหลักฐาน ผ่านหน้าเว็บไซต์ทั้งใน คอมพิวเตอร์ และ มือถือ ได้ทันที
สะดวก 2  เจ้าของร้านตรวจสอบรายการ แจ้งชำระเงิน ได้ทั้งผ่านทางระบบ Backend ของเว็บไซต์ และผ่านทางอีเมล์ ของเจ้าของร้าน

111

ตัวอย่างการแสดงผล ที่หน้าเว็บไซต์ ค่ะ

112

ตัวอย่างการแสดงผล อีเมล์แจ้งชำระเงิน  ค่ะ

 

สมาชิก MakeWebEasy ตั้งแต่ Package Basic ขึ้นไป สามารถเปิดใช้งานเพจ แจ้งการชำระเงิน ได้แล้ว วันนี้ค่ะ

30/4/2015
ทีมงาน MWE