รายงานโฆษณา Shopping Ads หน้ารายงานผลที่เข้าใจง่าย ที่ใครๆ ก็เข้าใจได้
Marketing, คู่มือการใช้งาน
Marketing, คู่มือการใช้งาน

วิธีการอ่านรายงานโฆษณา Shopping Ads หน้ารายงานผลที่เข้าใจง่าย ที่ใครๆ ก็เข้าใจได้

เปิดตัวฟังก์ชันใหม่ของ MakeWebEasy  “โฆษณา Shopping Ads” ไปเรียบร้อยแล้ว หลายคนคงได้ลองใช้งานกันไปบ้างแล้ว และอาจจะมีข้อสงสัยในการอ่านรายงานโฆษณา บทความนี้จะมาบอกวิธีการดูรายงานโฆษณา ทุกขั้นตอนให้คุณได้รู้กันค่ะ

 

ข้อมูลที่แสดงผลอยู่ในหน้ารายงาน โฆษณา Shopping Ads ทั้งหมดประกอบด้วย

ส่วนที่ 1
ข้อมูลเกี่ยวกับการเติมเครดิตโฆษณา และระยะเวลาที่สามารถออนไลน์โฆษณาได้ ประกอบด้วย 

 1. แคมเปญโฆษณาออนไลน์ทั้งหมด
 2. เครดิตโฆษณาที่ใช้
 3. โฆษณาจะทำงานได้อีก
 4. เครดิตโฆษณาคงเหลือ

เครดิตโฆษณา รายงานโฆษณา Shopping Ads

 

ส่วนที่ 2
สถิติทุกแคมเปญ ข้อมูลรายงานผลโฆษณาของทุกแคมเปญ ประกอบด้วย

1.การสั่งซื้อจากโฆษณา (Conversions Value) ซึ่งจะแบ่งข้อมูลออกเป็น จำนวนออเดอร์ทั้งหมด และรายได้จากการสั่งซื้อ

รายได้จากการโฆษณาผ่าน Shopping Ads จะแสดงเมื่อไหร่ ?

รายได้จะแสดงก็ต่อเมื่อสินค้าหรือออเดอร์ที่ถูกซื้อ ได้รับการยืนยันการชำระเงินจากเจ้าของร้านแล้วเท่านั้น ถ้าลูกค้าชำระเงินมาแล้ว แต่ร้านค้ายังไม่ยืนยันการชำระเงิน รายได้ที่เกิดจากโฆษณาก็จะไม่แสดงผลให้เห็นในหน้ารายงานสำหรับจำนวนออเดอร์ที่แสดงในรายงาน คือ ออเดอร์ทั้งหมดที่มีการคลิกผ่าน Shopping Ads ทั้งจำนวนที่ยังไม่ได้รับการยืนยันและยืนยันการชำระเงินแล้ว

การสั่งซื้อจากโฆษณา (Conversions Value) รายงานโฆษณา Shopping Ads

 

2.แนวโน้มเป็นลูกค้า (Conversions) เป็นการเก็บข้อมูลจากการที่ลูกค้าคลิกติดต่อเข้ามาผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Line, Facebook, Instagram, Call, Contact

แนวโน้มเป็นลูกค้า (Conversions) รายงานโฆษณา Shopping Ads

 

3.กราฟสำหรับดูข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูล โดยจะเป็นข้อมูลทั้งหมดจากทุกแคมเปญ ซึ่งจะมีข้อมูลพื้นฐาน คือ

 • Impressions ปริมาณการแสดงผลโฆษณา
 • Clicks จำนวนคลิกโฆษณา
 • Conversions ในระบบของ MakeWebEasy จะประกอบด้วย จำนวนการสั่งซื้อจากโฆษณาและการสั่งซื้อจากโฆษณา
 • Cost จำนวนเงินที่ใช้ไปแล้วในการลงโฆษณา

 

กราฟสำหรับดูข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลการลงโฆษณาและรายงานโฆษณา Shopping Ads

 

4.สินค้ายอดนิยม 5 อันดับแรก ส่วนนี้สามารถกรองดูข้อมูลได้ 3 แบบ คือ Conversions จำนวนคลิก และ รายได้

รายงานสินค้ายอดนิยม 5 อันดับแรก รายงานโฆษณา Shopping Ads

 

5.สินค้าทั้งหมดที่ลงโฆษณา สถานะสินค้าหลังจากที่ถูก Google ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ทั้งหมด คือ สินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าได้เลือกที่จะลงโฆษณา
 • ผ่านการอนุมัติ คือ สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบจาก Google แล้ว สามารถลงโฆษณาได้
 • รอการตรวจสอบ คือ สินค้าที่กำลังรอการตรวจสอบจาก Google โดยปกติจะใช้เวลาตรวจสอบ 1-3 วัน
 • ไม่ผ่านการอนุมัติ คือ สินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจาก Google จะไม่สามารถลงโฆษณาได้ ต้องมีการแก้ไขก่อนถึงจะลงโฆษณาได้ โดยระบบจะแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับสินค้านั้นๆ เพื่อให้เจ้าของร้านสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

 

รายงานโฆษณา Shopping Ads สถานะสินค้าหลังจากที่ถูก Google ตรวจสอบ

 

6.แคมเปญทั้งหมด จะแสดงจำนวนแคมเปญทั้งหมดที่สร้างไว้ โดยจะแสดงข้อมูลแต่ละแคมเปญดังนี้

 • ชื่อแคมเปญ เป็นส่วนที่เจ้าของร้านสามารถตั้งเพื่อไว้ดูข้อมูลในหลังบ้านเท่านั้น ซึ่งจะไม่ไปแสดงผลที่ Google
 • การแสดงผลสถานะของแคมเปญ มีดังนี้
  • ทำงานอยู่ แคมเปญกำลังออนไลน์อยู่
  • รอดำเนินการ เป็นแคมเปญที่มีการตั้งไว้ล่วงหน้า รอถึงวันที่กำหนดไว สถานะจะเปลี่ยนเป็นทำงานอยู่ให้อัตโนมัติ
  • หยุดชั่วคราว เจ้าของร้านกดหยุดแคมเปญชั่วคราว
  • หมดอายุ แคมเปญสิ้นสุดการออนไลน์ หากต้องการออนไลน์แคมเปญนี้ต่อ สามารถแก้ไขวันที่สิ้นสุดในแคมเปญได้
  • เครดิตหมด เครดิตโฆษณาหมด หากต้องการออนไลน์ต่อสามารถเติมเงินเข้าระบบได้เลยรายได้ คือ รายได้จากการกดซื้อสินค้าผ่านโฆษณา Shopping Ads และได้รับการยืนยันการชำระเงินจากเจ้าของร้านแล้ว
 • ค่าใช้จ่าย คือ จำนวนเงินที่ใช้ไปแล้วในการลงโฆษณา
 • งบประมาณต่อวัน คือ จำนวนเงินที่กำหนดไว้สำหรับใช้ออนไลน์โฆษณาต่อวัน
 • Impr. (Impressions) คือ ปริมาณการแสดงผลโฆษณา
 • Clicks คือ จำนวนคลิกโฆษณา
 • Avg. CPC คือ ค่าเฉลี่ยค่าคลิก
 • Conversions ในระบบของ MakeWebEasy จะประกอบด้วย จำนวนการสั่งซื้อจากโฆษณาและการสั่งซื้อจากโฆษณา

 

แคมเปญทั้งหมด รายงานโฆษณา Shopping Ads จะแสดงจำนวนแคมเปญทั้งหมดที่สร้างไว้

 

นอกจากจะสามารถดูภาพรวมของแคมเปญทั้งหมดได้แล้ว เจ้าของร้านยังสามารถดูรายงานแบบเฉพาะแคมเปญได้ด้วย โดยการคลิกที่ชื่อแคมเปญหรือไอคอนรายงานได้เลย

เมื่อกดเข้ามาแล้ว จะเจอกับหน้ารายงานที่คล้ายกับหน้ารายงานหลัก ที่สามารถดูข้อมูลของแคมเปญทั้งหมดได้ แต่ข้อมูลที่แตกต่างกันคือ การดูข้อมูลเฉพาะแคมเปญจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

1.ประสิทธิภาพการคลิก ซึ่งมีข้อมูลดังนี้

 • กราฟแสดงผลการคลิก รายวัน/รายชั่วโมง
 • กราฟแสดงผลการคลิกผ่านอุปกรณ์
 • กราฟแสดงผลการคลิกแต่ละสถานที่

 

รายงานโฆษณา Shopping Ads แสดง ประสิทธิภาพการคลิก

 

2.รายงานข้อมูลสินค้าทั้งหมดในแคมเปญ ประกอบด้วย

 • ชื่อสินค้า
 • ราคาขาย
 • สถานะคงคลัง
 • สถานะสินค้า
 • รายได้/ค่าใช้จ่าย
 • Impr.
 • Clicks
 • CTR
 • Avg. CPC
 • Conversions ซึ่งการคำนวนรายได้ของสินค้าแต่ละรายการ จะคำนวนจากคนที่คลิกโฆษณาผ่านสินค้านั้น มาที่เว็บไซต์แล้วมีการซื้อเกิดขึ้น

 

ตัวอย่างการคำนวนรายได้ของสินค้าแต่ละรายการ

  • กดเข้ามาที่สินค้า A และซื้อสินค้า A
  • กดเข้ามาที่สินค้า A และซื้อสินค้า B
  • กดเข้ามาที่สินค้า A และซื้อสินค้า A, B, C
  • ยอดรวมทั้งหมดจะรวมเป็นยอดขายที่มาจากสินค้า A

 

รายงานโฆษณา Shopping Ads ข้อมูลสินค้าทั้งหมดในแคมเปญ

 

3.ค่าใช้จ่ายต่อวัน ประกอบด้วย

 • วันที่
 • วัน (แสดงผลเป็น วันอาทิตย์ – วันเสาร์)
 • รายได้
 • ค่าใช้จ่าย
 • Impr.
 • Clicks
 • CTR
 • Avg. CPC
 • Conversion

 

ค่าใช้จ่ายต่อวันสำหรับโฆษณา Shopping Ads

 

ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดรายงานของการลงโฆษณา Shopping Ads ที่ MakeWebEasy ออกแบบมาให้เจ้าของร้านและทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถ ล็อคอิน ใช้งานได้แล้ว หากมีคำถามหรือต้องการปรึกษา สามารถติดต่อทีมงานของ MakeWebEasy ได้ในทุกช่องทางเลยค่ะ