คู่มือการใช้งาน, ตั้งค่า SEO
คู่มือการใช้งาน, ตั้งค่า SEO

Description คืออะไร และสามารถตั้งค่า Description สำหรับเว็บไซต์ ที่สร้างได้หรือไม่ ?

Q: Description คืออะไร และสามารถตั้งค่า Description สำหรับเว็บไซต์ ที่สร้างได้หรือไม่ ?

Description ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดสั้น ๆ ของหน้าเว็บไซต์ ไม่ควรเขียนให้สั้น หรือ ยาวจนเกินไป ข้อความที่เขียนควรสัมพันธ์กับเนื้อหาของเว็บไซต์ค่ะ
1. มาที่ Electronic Marketing
2.เลือก SEO
3. ใส่ข้อความ Description เช่น
หากคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับครีมทาผิวขาว ใส่ Description ดังนี้ เปลี่ยนตัวเองให้ขาวใสด้วย ครีมผิวขาว
และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเสริมสร้างความมั่นใจให้คุณผู้หญิงมากมาย รับประกันคุณภาพจากผู้ใช้จริง เป็นต้น
4. เสร็จแล้วกด บันทึก ครับ

Description

 

ตัวอย่าง การแสดงผล Description

Related Post