การตกแต่งเว็บไซต์, คู่มือการใช้งาน
การตกแต่งเว็บไซต์, คู่มือการใช้งาน

เราสามารถเพิ่ม /แก้ไข เรียงลำดับเมนูด้านบน (Top menu) ได้อย่างไร?

Q : เราสามารถเพิ่ม /แก้ไข เรียงลำดับเมนูด้านบน (Top menu) ได้อย่างไร?

1. คลิก Top menu
2. เลือก Manage

menu1

ในส่วนของหน้าจัดการเมนูด้านบน
1. เลื่อนสลับลำดับตำแหน่งเมนู สามารถคลิกขึ้น-ลง เลื่อนสลับตำแหน่งเมนู
2. การทำ Dropdown menu โดยการคลิกลาก ซ้าย-ขวาได้ เพื่อทำ Dropdown menu
เช่น เมนูหลัก OTHER LINK  มี SHOP กับ BLOG เป็นเมนูย่อย แต่ BLOG ได้ปิดตาไว้ เพื่อไม่แสดงเมนู เป็นต้น
3. สัญลักษณ์ ดวงตามีขีดขวาง แสดงว่า ปิดการแสดงผลเมนู ให้ให้มองเห็น

menu2

 

 

ตัวอย่างจากภาพ

menu3

Related Post