เราสามารถเพิ่ม /แก้ไข เรียงลำดับเมนูด้านบน (Top menu) ได้อย่างไร?

Q : เราสามารถเพิ่ม /แก้ไข เรียงลำดับเมนูด้านบน (Top menu) ได้อย่างไร?

1. คลิก Top menu
2. เลือก Manage

menu1

ในส่วนของหน้าจัดการเมนูด้านบน
1. เลื่อนสลับลำดับตำแหน่งเมนู สามารถคลิกขึ้น-ลง เลื่อนสลับตำแหน่งเมนู
2. การทำ Dropdown menu โดยการคลิกลาก ซ้าย-ขวาได้ เพื่อทำ Dropdown menu
เช่น เมนูหลัก OTHER LINK  มี SHOP กับ BLOG เป็นเมนูย่อย แต่ BLOG ได้ปิดตาไว้ เพื่อไม่แสดงเมนู เป็นต้น
3. สัญลักษณ์ ดวงตามีขีดขวาง แสดงว่า ปิดการแสดงผลเมนู ให้ให้มองเห็น

menu2

 

 

ตัวอย่างจากภาพ

menu3

Related Post

Comments

comments