คู่มือการใช้งาน, เทคนิคแต่งเว็บไซต์

ขนาดรูปภาพที่เหมาะสม สำหรับการออกแบบเว็บไซต์ ด้วย MakeWebEasy

หลายท่านที่พบกับปัญหาการอัพโหลดรูปภาพในหน้าเว็บไซต์ ที่ภาพมีขนาดใหญ่เกินไป หรือเล็กเกินไป ทำให้หน้าเว็บไซต์ขยายออก หรือทำให้รูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์โดนบีบ แสดงผล จึงเป็นต้นเหตุให้เว็บไซต์ของท่านไม่สวยงาม MakeWebEasy มีข้อมูลสำหรับ ขนาดรูปภาพที่เหมาะสม กับแต่ละส่วนของเว็บไซต์ มาแนะนำกันค่ะ

 

 

ขนาดรูปภาพสำหรับการออกแบบเว็บไซต์

 

 

หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำสามารถส่งมาได้ตามช่องทางเหล่านี้

   

banner-mweonblog03