loading
Call Center     02 217 7999 (30 คู่สาย) ทำการทุกวัน เวลา 9.00 - 21.00 น. makewebeasy-line

My Business
คืออะไร?

Google My Business บริการที่ให้คุณสามารถใส่ข้อมูลธุรกิจ หรือร้านค้าลงในฐานข้อมูลของ Google ให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูล ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อธุรกิจคุณได้ผ่านทาง Google Serch และ Google Maps

Google my business
Google my business

สร้างโปรไฟล์ให้ธุรกิจ

Google my business
Google my business
Google my business

เข้าถึงร้านค้าได้ง่าย

ให้ลูกค้าเสิร์ช และเจอที่อยู่ร้านค้าของคุณได้ทันที
บน Google Search และ Google Map

Google my business
Google my business

ราคาค่าบริการ
Google My Business

สนใจบริการ 02 217 7999 (30 คู่สาย)

ให้เราติดต่อหาคุณ

บริการ Google My Business