loading

ทำเว็บไซต์เครื่องสำอาง

พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนจากซื้อหน้าร้าน มาเป็นออนไลน์ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจเครื่องสำอาง ที่มีวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ ยังต้องมีการปรับตัว โดยทำเว็บไซต์เครื่องสำอาง เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น ยิ่งถ้าเป็นแบรนด์เริ่มต้น ยังไม่ได้มีการวางจำหน่ายตามช้อป ซึ่งไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่จะวางจำหน่ายได้ การที่ทำเว็บไซต์เครื่องสำอาง คือสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ถือเป็นการเริ่มต้น เพราะ เว็บไซต์ก็เปรียบเสมือนช้อปในโลกออนไลน์

ร้านเจ้เล้ง ดอนเมือง

www.ranjaeleng.com

4U2 THAILAND

www.4u2thailand.com

Golden Rose Thailand

www.goldenrosethailand.com

Yr.COSMAYTICS

www.in2may.com

PerchaSkincare

www.percha-skincare.com

COSZAA

www.coszaa.com

ESMEE (เอสเม่)

www.esmeeshop.com

บริษัท เจพัส อินเตอร์คอสเมติกส์ จำกัด

www.jurness.com

ADAYFUSIONSOAP

www.adayfusionsoap.com

VANILLA COSMETIC (วานิลลา คอสเมติก)

www.vanilla-cosmetic.com

VANT365 THAILAND

www.vant365thailand.com

MANA NATURE INNOVATION CO.,LTD.

www.mana-skincare.com