loading
Call Center    02 217 7999 ( 30 คู่สาย ) ทำการทุกวัน เวลา 9.00 - 21.00 น.

บริการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์

เพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของเว็บไซต์

website update

แบรนด์ห่างหายไปจาก
โลกออนไลน์

website update

อันดับเว็บไซต์ใน
Google ไม่ดี

website update

เว็บไซต์ขาดความ
น่าเชื่อถือ

Package S

3 เดือน

 

6,000฿

อัพเดทจำนวน 3 ครั้ง

Package M

6 เดือน

  12,000฿  

10,800฿ ลด 
10%

อัพเดทจำนวน 6 ครั้ง

Package L

1 ปี

  24,000฿  

18,000฿ ลด 
25%

อัพเดทจำนวน 12 ครั้ง

*ราคาค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7%

ขั้นตอนการดำเนินการ

step 1

1.จัดเตรียมข้อมูล

ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลที่ต้องการลงในเว็บไซต์ ให้ทีมงาน

step 2

2.ทีมงานดำเนินการ

ทางทีมงานดำเนินการตรวจเช็คข้อมูลและอัพเดทข้อมูลลงเว็บไซต์

step 3

3.ตรวจสอบข้อมูล

ทีมงานส่ง URL เว็บไซต์ให้ลูกค้าได้ตรวจสอบทางอีเมลตามวันและเวลานัด

step 4

4.คอนเฟิร์ม

ลูกค้าอีเมลคอนเฟิร์มรับงาน ถือเป็นการดำเนินการเรียบร้อยในแต่ละครั้ง

สนใจบริการ 02 217 7999 (30 คู่สาย) มือถือ: 080 064 8000

ให้เราติดต่อหาคุณ

สอบถามข้อมูลบริการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์เพิ่มเติม