loading
Call Center    02 217 7999 ( 30 คู่สาย ) ทำการทุกวัน เวลา 9.00 - 21.00 น.

ทำเว็บไซต์รีสอร์ท โรงแรม

สื่อออนไลน์ ได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อ ธุรกิจโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวจากลูกค้า หรือ การโปรโมทจากทางโรงแรมเองก็ตาม การทำเว็บไซต์รีสอร์ท ทำเว็บไซต์โรงแรม เป็นสื่อที่ช่วยให้ข้อมูลได้ชัดเจนที่สุด ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดห้องพัก ราคา การบริการต่าง ๆ ที่ลูกค้าจะได้รับ หรือกิจกรรมภายในโรงแรม หรือรีสอร์ท เพิ่มเติม อีกทั้งยังรวมไปถึงแผนที่ Google Map ที่ช่วยให้ลูกค้าเดินทางมาอย่างสะดวกและง่าย ข้อมูลเหล่านี้เมื่ออยู่ในเว็บไซต์รีสอร์ท เว็บไซต์โรงแรมแล้ว จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้เร็วขึ้น

TRUE SIAM BANGKOK HOTEL

www.truesiambangkokhotel.com

SPENZA HOTEL

www.spenzahotelpratunam.com

Tongta Homestay

www.tongtahomestay.com

YOURTRIPTHAILAND BY SM TRAVEL

www.yourtripthailand.com

Patong Grand Condotel

www.patonggrandcondotel.com

วรัญญารีสอร์ท

www.waranyaresort.com

Kawkwang Beach Resort

www.lanta-kawkwangresort.com