loading
+66 2217 7999 (30 line) Available Everyday 9.00 - 21.00 makewebeasy-line

Make Website for Education

เว็บไซต์การศึกษา ไม่ว่าจะทำเว็บโรงเรียน ทำเว็บกวดวิชา หรือ ทำเว็บให้ความรู้ด้านการศึกษา ทั้งหมดนี้สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บได้ โดยเว็บไซต์ต้องมีความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่ดูดี รูปแบบการดีไซน์ที่ดูสมัย เหมาะสมกับการศึกษาในยุคปัจจุบันที่ต้องทันเทคโนโลยี หากเว็บไซต์การศึกษายังเป็นเว็บแบบสมัยก่อน ไม่มีการอัพเดทหรือปรับปรุงเว็บตามเทคโนโลยี ภาพลักษณ์ก็จะดูไม่ดี ผู้ปกครอง หรือเด็ก ก็จะมองว่ารูปแบบการสอนอาจจะไม่ได้มาตราฐาน ทำให้ส่งผลกระทบได้

มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก

www.warm-foundation.com

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน

www.ptripitaka.org

Hello Education

www.hello-education.com

Social Policy and Development (SPD)

www.spdtu.com

EXPSTUDYUK

www.expstudyuk.com

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our  Privacy and Cookie Policy